Sala numită - Integrarea în social a spatiului
natural: "Gestul făcător de cosmos" oferă
vizitatorului obiecte si imagini (moara în forma
de sa, sectiune grafică printr-o colibă africană
si obiectele utilitare specifice: rogojina, bici
pentru vite si clopot din lemn, scaune monoxile,
care evidentiază pozitia omului, ca axă a lumii,
legătura dintre cer si pământul pe care îl
umanizează - vatra, casa, satul.